Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 22, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai năm 2023

Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai điểm chuẩn 2023 - NLU điểm chuẩn 2023

Dưới đây là điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai (NLU)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị kinh doanh 7340101G DGNLHCM 700 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
2 Kế toán 7340301G DGNLHCM 700 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
3 Thú y 7640101G DGNLHCM 700 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
4 Nông học 7620109G DGNLHCM 700 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
5 Bất động sản 7340116G DGNLHCM 700 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
6 Lâm nghiệp 7620202G DGNLHCM 700 CN: Lâm nghiệp đô thị; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
7 Tài nguyên và du lịch sinh thái 7859002G DGNLHCM 700 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
8 Công nghệ sinh học 7420201G DGNLHCM 700 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

Tin tức mới nhất