Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | July 2, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Công nghệ sinh học năm 2022

Đánh giá
 
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng 7420201 A00, B00, D08, XDHB 17 Học bạ
2 Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế 7420201 A00, B00, D08, XDHB 21.5 Học bạ
3 Đại Học Cần Thơ 7420201T A01, D07, D08, XDHB 25.25 (CTTT)
Học bạ
4 Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng Công nghệ sinh học 7420201 A00, B00, D07, XDHB 26.64 Học bạ
5 Đại Học Tôn Đức Thắng F7420201 B08, XDHB 27 Chất lượng cao Xét học bạ, Sinh*2
6 Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng Công nghệ sinh học 7420201 A00, B00, D07, XDHB 27.63 Chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược Học bạ
7 Đại Học Cần Thơ 7420201 A00, B00, D07, D08, XDHB 28 Học bạ
8 Đại Học Tôn Đức Thắng 7420201 B08, XDHB 33.25 Xét học bạ Sinh*2
9 Đại Học An Giang 7420201 DGNLHCM 600
10 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng 7420201 DGNLHCM 600

Tin tức mới nhất