Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 23, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Nông học năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Đà Lạt 7620109 DGNL 0
2 Đại Học Đà Lạt 7620109 B00, D90, D07, D08, XDHB 0
3 Đại Học Nông Lâm TPHCM 7620109G A00, B00, D07, D08 15 Phân hiệu Gia Lai; Tốt nghiệp THPT
4 Đại Học Cần Thơ 7620109 B00, D07, D08 15 Tốt nghiệp THPT
5 Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế 7620109 A00, B00, D08, B04 15 Tốt nghiệp THPT
6 Đại Học Đà Lạt 7620109 DGNLHCM, DGNLQGHN 15 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
7 Đại Học Đà Lạt 7620109 B00, D90, D07, D08 16 Tốt nghiệp THPT
8 Đại Học Nông Lâm TPHCM 7620109 A00, B00, D07, D08 17 Tốt nghiệp THPT
9 Đại Học Vinh 7620109 A00, B00, B08, D01 17 Tốt nghiệp THPT
10 Đại Học Đà Lạt 7620109 B00, B08, D90, D07, XDHB 18 Học bạ

Tin tức mới nhất