Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 1, 2023

Scroll to top

Top

Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Kon Tum

5/5 - (12 lượt đánh giá)

Tra cứu mã trường, mã quận huyện là điều không thể thiếu đối với mỗi thí sinh đang làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT. Để thuận tiện hơn trong việc tra cứu, dưới đây mà tất cả các mã trường, mã quận huyện tại Sở GD&ĐT Kon Tum.

Tỉnh Kon Tum

Xem thêm: Chi tiết mã hộ khẩu thường trú tỉnh, huyện, trường và các khu vực ưu tiên trên cả nước

STT Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP
Khu vực
1 Học ở nước ngoài_36 800 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Kon Tum 36 Khu vực 3
2 Quân nhân, Công an tại
ngũ_36
900 Sở Giáo dục và Đào
tạo
00 Kon Tum 36 Khu vực 3
3 THPT Kon Tum 001 Ph. Quyết Thắng – Tp Kon Tum – Kon Tum Thành phố Kon Tum 01 Kon Tum 36 Khu vực 1
4 PT DTNT tỉnh Kon Tum 002 Ph. Quyết Thắng – Tp Kon Tum – Kon Tum Thành phố Kon Tum 01 Kon Tum 36 Khu vực 1
5 THPT chuyên Nguyễn
Tất Thành
003 Ph. Thống Nhất – Tp KonTum Thành phố Kon Tum 01 Kon Tum 36 Khu vực 1
6 Phòng GD&ĐT Tp Kon
Tum
013 Phường Thắng Lợi – Tp Kon Tum – Kon Tum Thành phố Kon Tum 01 Kon Tum 36 Khu vực 1
7 CĐ Sư phạm Kon Tum 015 Ph. Thống Nhất – Tp KonTum Thành phố Kon Tum 01 Kon Tum 36 Khu vực 1
8 CĐ Kinh tế – Kỹ thuật
Kon Tum
016 Ph. Ngô Mây – Tp Kon Tum – Kon Tum Thành phố Kon Tum 01 Kon Tum 36 Khu vực 1
9 TT GDTX Tỉnh 018 Ph. Thắng Lợi – Tp Kon Tum – Kon Tum Thành phố Kon Tum 01 Kon Tum 36 Khu vực 1
10 Trung học Y tế Kon Tum 019 Ph. Quyết Thắng -Tp Kon Tum – Kon Tum Thành phố Kon Tum 01 Kon Tum 36 Khu vực 1
11 THPT Duy Tân 020 Ph. Duy Tân – TP Kon Tum – Kon Tum Thành phố Kon Tum 01 Kon Tum 36 Khu vực 1
12 THPT Lê Lợi 025 Ph. Lê Lợi – Tp Kon Tum – Kon Tum Thành phố Kon Tum 01 Kon Tum 36 Khu vực 1
13 THPT Ngô Mây 036 Ph. Ngô Mây – Tp Kon Tum – Kon Tum Thành phố Kon Tum 01 Kon Tum 36 Khu vực 1
14 Trường TC Nghề Kon
Tum
038 Ph. Nguyễn Trãi – Tp Kon Tum – Kon Tum Thành phố Kon Tum 01 Kon Tum 36 Khu vực 1
15 THPT Trường Chinh 041 Ph. Trường Chinh – Tp Kon Tum – Kon Tum Thành phố Kon Tum 01 Kon Tum 36 Khu vực 1
16 THPT Phan Bội Châu 046 Xã Ya Chim – Tp Kon Tum – Kon Tum Thành phố Kon Tum 01 Kon Tum 36 Khu vực 1
17 Phòng GD&ĐT huyện
Đăk Glei
008 Huyện Đăk Glei – Kon Tum Huyện ĐĂK GLEI 02 Kon Tum 36 Khu vực 1
18 PT DTNT Đăk Glei 022 H. Đăk Glei – KonTum Huyện ĐĂK GLEI 02 Kon Tum 36 Khu vực 1
19 THPT Lương Thế Vinh 033 H. Đăk Glei – KonTum Huyện ĐĂK GLEI 02 Kon Tum 36 Khu vực 1
20 TT GDTX Đăk Glei 037 H. Đăk Glei – KonTum Huyện ĐĂK GLEI 02 Kon Tum 36 Khu vực 1
21 Phân hiệu THPT Lương
Thế Vinh
048 H. Đăk Glei – Kon Tum Huyện ĐĂK GLEI 02 Kon Tum 36 Khu vực 1
22 Trung tâm GDNN-GDTX
Đăk Glei
053 H. Đăk Glei – Kon Tum Huyện ĐĂK GLEI 02 Kon Tum 36 Khu vực 1
23 Phòng GD&ĐT huyện
Đăk Glei
902 H. Đăk Glei – Kon Tum Huyện ĐĂK GLEI 02 Kon Tum 36 Khu vực 1
24 Phòng GD&ĐT huyện
Ngọc Hồi
009 Huyện Ngọc Hồi – Kon Tum Huyện Ngọc Hồi 03 Kon Tum 36 Khu vực 1
25 PT DTNT Ngọc Hồi 021 H. Ngọc Hồi – KonTum Huyện Ngọc Hồi 03 Kon Tum 36 Khu vực 1
26 THPT Nguyễn Trãi 027 H. Ngọc Hồi – KonTum Huyện Ngọc Hồi 03 Kon Tum 36 Khu vực 1
27 TT GDTX Ngọc Hồi 042 H. Ngọc Hồi- Kon Tum Huyện Ngọc Hồi 03 Kon Tum 36 Khu vực 1
28 THPT Phan Chu Trinh 047 Xã Đăk Dục – H. Ngọc Hồi – Kon Tum Huyện Ngọc Hồi 03 Kon Tum 36 Khu vực 1
29 Trung tâm GDNN-GDTX
Ngọc Hồi
052 H. Ngọc Hồi – Kon Tum Huyện Ngọc Hồi 03 Kon Tum 36 Khu vực 1
30 Phòng GD&ĐT huyện
Ngọc Hồi
903 H. Ngọc Hồi – Kon Tum Huyện Ngọc Hồi 03 Kon Tum 36 Khu vực 1
31 PT DTNT Đăk Tô 007 H. Đăk Tô – KonTum Huyện Đăk Tô 04 Kon Tum 36 Khu vực 1
32 Phòng GD&ĐT huyện
Đăk Tô
010 Huyện Đăk Tô – Kon Tum Huyện Đăk Tô 04 Kon Tum 36 Khu vực 1
33 THPT Nguyễn Văn Cừ 026 H. Đăk Tô – KonTum Huyện Đăk Tô 04 Kon Tum 36 Khu vực 1
34 TT GDTX Đăk Tô 045 H. Đăk Tô – Kon Tum Huyện Đăk Tô 04 Kon Tum 36 Khu vực 1
35 Trung tâm GDNN-GDTX
Đăk Tô
051 H. Đăk Tô – Kon Tum Huyện Đăk Tô 04 Kon Tum 36 Khu vực 1
36 Phòng GD&ĐT huyện
Đăk Tô
904 H. Đăk Tô – Kon Tum Huyện Đăk Tô 04 Kon Tum 36 Khu vực 1
37 PT DTNT Sa Thầy 005 H. Sa Thầy – Kon Tum Huyện Sa Thầy 05 Kon Tum 36 Khu vực 1
38 Phòng GD&ĐT huyện Sa
Thầy
012 Huyện Sa Thầy – Kon Tum Huyện Sa Thầy 05 Kon Tum 36 Khu vực 1
39 THPT Quang Trung 034 H. Sa Thầy – Kon Tum Huyện Sa Thầy 05 Kon Tum 36 Khu vực 1
40 TT GDTX Sa Thầy 043 H. Sa Thầy – Kon Tum Huyện Sa Thầy 05 Kon Tum 36 Khu vực 1
41 Trung tâm GDNN-GDTX
Sa Thầy
054 H. Sa Thầy – Kon Tum Huyện Sa Thầy 05 Kon Tum 36 Khu vực 1
42 Phòng GD&ĐT huyện Sa
Thầy
905 H. Sa Thầy – Kon Tum Huyện Sa Thầy 05 Kon Tum 36 Khu vực 1
43 Phòng GD&ĐT huyện
Kon Plong
014 Huyện Kon Plông – Kon Tum Huyện Kon Plông 06 Kon Tum 36 Khu vực 1
44 PT DTNT Kon Plong 017 H. Kon Plông – KonTum Huyện Kon Plông 06 Kon Tum 36 Khu vực 1
45 Phân hiệu PT DTNT Kon
Plong
049 H. Kon Plông – KonTum Huyện Kon Plông 06 Kon Tum 36 Khu vực 1
46 Trung tâm GDNN-GDTX
Kon Plong
056 H. Kon Plông – KonTum Huyện Kon Plông 06 Kon Tum 36 Khu vực 1
47 Phòng GD&ĐT huyện
Kon Plông
906 H. Kon Plông – KonTum Huyện Kon Plông 06 Kon Tum 36 Khu vực 1
48 PT DTNT Đăk Hà 006 H. Đăk Hà – Kon Tum Huyện Đăk Hà 07 Kon Tum 36 Khu vực 1
49 Phòng GD&ĐT huyện
Đăk Hà
011 Huyện Đăk Hà – Kon Tum Huyện Đăk Hà 07 Kon Tum 36 Khu vực 1
50 TT GDTX Đăk Hà 028 H. Đắk Hà – Kon Tum Huyện Đăk Hà 07 Kon Tum 36 Khu vực 1
51 THPT Trần Quốc Tuấn 030 H. Đắk Hà – Kon Tum Huyện Đăk Hà 07 Kon Tum 36 Khu vực 1
52 THPT Nguyễn Du 032 H. Đắk Hà – Kon Tum Huyện Đăk Hà 07 Kon Tum 36 Khu vực 1
53 Trung tâm GDNN-GDTX
Đăk Hà
050 H. Đăk Hà – Kon Tum Huyện Đăk Hà 07 Kon Tum 36 Khu vực 1
54 Phòng GD&ĐT huyện
Đăk Hà
907 H. Đăk Hà – Kon Tum Huyện Đăk Hà 07 Kon Tum 36 Khu vực 1
55 Phòng GD&ĐT huyện
Kon Rẫy
023 H. Kon Rẫy – Kon Tum Huyện Kon Rẫy 08 Kon Tum 36 Khu vực 1
56 PT DTNT Kon Rẫy 024 H. Kon Rẫy – Kon Tum Huyện Kon Rẫy 08 Kon Tum 36 Khu vực 1
57 THPT Chu Văn An 035 H. Kon Rẫy – Kon Tum Huyện Kon Rẫy 08 Kon Tum 36 Khu vực 1
58 TT GDTX Kon Rẫy 044 H. Kon Rẫy – Kon Tum Huyện Kon Rẫy 08 Kon Tum 36 Khu vực 1
59 Trung tâm GDNN-GDTX
Kon Rẫy
055 H. Kon Rẫy – Kon Tum Huyện Kon Rẫy 08 Kon Tum 36 Khu vực 1
60 Phòng GD&ĐT huyện
Kon Rẫy
908 H. Kon Rẫy – Kon Tum Huyện Kon Rẫy 08 Kon Tum 36 Khu vực 1
61 Phòng GD&ĐT huyện Tu
Mơ Rông
029 H. Tu Mơ Rông – Kon Tum Huyện Tu Mơ Rông 09 Kon Tum 36 Khu vực 1
62 PT DTNT Tu Mơ Rông 031 H. Tu Mơ Rông – Kon Tum Huyện Tu Mơ Rông 09 Kon Tum 36 Khu vực 1
63 Trung tâm GDNN-GDTX
Tu Mơ Rông
057 H. Tu Mơ Rông – Kon Tum Huyện Tu Mơ Rông 09 Kon Tum 36 Khu vực 1
64 Phòng GD&ĐT huyện Tu
Mơ Rông
909 H. Tu Mơ Rông – Kon Tum Huyện Tu Mơ Rông 09 Kon Tum 36 Khu vực 1

(Theo Bộ GD&ĐT)

Tin tức mới nhất