Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 23, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Công nghệ chế biến thuỷ sản năm 2022

Đánh giá
 
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Nha Trang 7540105 A00, A01, B00, D07 15.5 Điểm thi TN THPT
2 Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM 7540105 A00, B00, A01, D07 16 Điểm thi TN THPT
3 Đại Học Nông Lâm TPHCM 7540105 A00, A01, D07, D08, XDHB 16 TN THPT
4 Đại Học Cần Thơ 7540105 A00, B00, A01, D07 17.75 Điểm thi TN THPT
5 Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM 7540105 A00, B00, A01, D07, XDHB 20 HB cả năm lớp 12
6 Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM 7540105 A00, B00, A01, D07, XDHB 20 HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12
7 Đại Học Cần Thơ 7540105 A00, B00, A01, D07, XDHB 26.25 Học bạ
8 Đại Học Nha Trang 7540105 DGNLHCM 600
9 Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM 7540105 DGNLHCM 600
10 Đại Học Nông Lâm TPHCM 7540105 DGNLHCM 700

Tin tức mới nhất