Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 21, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Công nghệ chế biến thuỷ sản năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Nông Lâm TPHCM 7540105 A00, A01, D07, D08 16 Tốt nghiệp THPT
2 Đại Học Công Thương TPHCM 7540105 A00, B00, A01, D07 16 Tốt nghiệp THPT
3 Đại Học Nha Trang 7540105 B00, A01, D01, D07 16 Tốt nghiệp THPT
4 Đại Học Nha Trang 7540105MP B00, A01, D01, D07 16.5 Tốt nghiệp THPT; Chương trình Minh Phú - NTU
5 Đại Học Công Thương TPHCM 7540105 A00, B00, A01, D90, XDHB 20 Học bạ
6 Đại Học Cần Thơ 7540105 A00, B00, A01, D07 21.25 Tốt nghiệp THPT
7 Đại Học Nha Trang 7540105 B00, A01, D01, D07, XDHB 22 Học bạ
8 Đại Học Cần Thơ 7540105 A00, B00, A01, D07, XDHB 22.25 Học bạ
9 Đại Học Nha Trang 7540105MP B00, A01, D01, D07, XDHB 24 Học bạ; Chương trình Minh Phú - NTU
10 Đại Học Nha Trang 7540105 DGNLHCM 500 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

Tin tức mới nhất