Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | April 26, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Công nghệ sau thu hoạch năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Đà Lạt 7540104 DGNL 0
2 Đại Học Đà Lạt 7540104 A00, B00, D90, D08, XDHB 0
3 Đại Học Đà Lạt 7540104 DGNLHCM, DGNLQGHN 15 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
4 Đại Học Đà Lạt 7540104 A00, B00, D90, D08 16 Tốt nghiệp THPT
5 Đại Học Đà Lạt 7540104 A00, B00, B08, D90, XDHB 18 Học bạ
6 Đại Học Cần Thơ 7540104 A00, B00, A01, D07 22 Tốt nghiệp THPT
7 Đại Học Cần Thơ 7540104 A00, B00, A01, D07, XDHB 22.75 Học bạ

Tin tức mới nhất