Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 23, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Công nghệ sau thu hoạch năm 2022

Đánh giá
 
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Tây Nguyên 7540104 A00, B00, B08, A02 15 Điểm thi TN THPT
2 Đại Học Đà Lạt 7540104 DGNL 15
3 Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế 7540104 A00, B00, A01, D01 15 Điểm thi TN THPT
4 Đại Học Đà Lạt 7540104 A00, B00, D90, D08 16 TN THPT
5 Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam HVN09 A00, B00, A01, D01 16 Điểm thi TN THPT
6 Đại Học Đà Lạt 7540104 A00, B00, D90, D08, XDHB 18 HỌC BẠ
7 Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế 7540104 A00, B00, A01, D01, XDHB 18 Học bạ
8 Đại Học Cần Thơ 7540104 A00, B00, A01, D07 19 Điểm thi TN THPT
9 Đại Học Tây Nguyên 7540104 A00, B00, B08, A02, XDHB 23 Xét học bạ
10 Đại Học Cần Thơ 7540104 A00, B00, A01, D07, XDHB 23.75 Học bạ

Tin tức mới nhất