Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 1, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật tàu thuỷ năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Nha Trang 7520122 A00, A01, D07, C01 16 Tốt nghiệp THPT
2 Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng Kỹ thuật tàu thủy 7520122 A00, A01 17 Tốt nghiệp THPT
3 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 7520122 A00, A01, D01, D07, XDHB 18 CN: Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp; Học bạ
4 Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng Kỹ thuật tàu thủy 7520122 A00, A01, XDHB 19.06 Học bạ
5 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 7520122 A00, A01, D01, D07 19.5 Tốt nghiệp THPT; Chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp
6 Đại Học Nha Trang 7520122 A00, A01, D07, C01, XDHB 24 Học bạ
7 Đại Học Nha Trang 7520122 DGNLHCM 500 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
8 Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng Kỹ thuật tàu thủy 7520122 DGNLHCM 659 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

Tin tức mới nhất