Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 3, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Thái Bình Dương năm 2022

Đánh giá

Đại Học Thái Bình Dương điểm chuẩn 2022 - TBDU điểm chuẩn 2022

 Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Thái Bình Dương
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Tài chính - Ngân hàng 7340201 DGNLHCM 550
2 Công nghệ thông tin 7480201 DGNLHCM 550
3 Quản trị kinh doanh 7340101 DGNLHCM 550
4 Đông phương học 7310608 DGNLHCM 550
5 Ngôn ngữ Anh 7220201 DGNLHCM 550
6 Kế toán 7340301 DGNLHCM 550
7 Du lịch 7810101 DGNLHCM 550
8 Luật 7380101 DGNLHCM 550
9 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A09, A04, A08 15 Điểm thi TN THPT
10 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A04, A10, A11 15 Điểm thi TN THPT
11 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A09, A04, A08 15 Điểm thi TN THPT
12 Đông phương học 7310608 D01, C00, D14, C20 15 Điểm thi TN THPT
13 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D14, D66, D84 15 Điểm thi TN THPT
14 Kế toán 7340301 A00, A09, A04, A08 15 Điểm thi TN THPT
15 Du lịch 7810101 D01, C00, D14, C20 15 Điểm thi TN THPT
16 Luật 7380101 D01, C00, D14, C20 15 Điểm thi TN THPT
17 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A09, A04, A08, XDHB 6 Học bạ
18 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A04, A10, A11, XDHB 6 Học bạ
19 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A09, A04, A08, XDHB 6 Học bạ
20 Đông phương học 7310608 D01, C00, D14, C20, XDHB 6 Học bạ
21 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D14, D66, D84, XDHB 6 Học bạ
22 Kế toán 7340301 A00, A09, A04, A08, XDHB 6 Học bạ
23 Du lịch 7810101 D01, C00, D14, C20, XDHB 6 Học bạ
24 Luật 7380101 D01, C00, D14, C20, XDHB 6 Học bạ

Tin tức mới nhất