Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 16, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị năm 2023

Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị điểm chuẩn 2023 - HU-QTC điểm chuẩn 2023

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị (HU-QTC)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216 A00, A01, D01 15 Tốt nghiệp THPT
2 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 B00, D07, B04, A09 15 Tốt nghiệp THPT
3 Kỹ thuật Xây dựng 7580201 A00, A01, D01 15 Tốt nghiệp THPT
4 Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01, D01 15 Tốt nghiệp THPT
5 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216 A00, A01, D01, XDHB 18 Xét học bạ
6 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 B00, D07, B04, A09, XDHB 18 Xét học bạ
7 Kỹ thuật Xây dựng 7580201 A00, A01, D01, XDHB 18 Xét học bạ
8 Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01, D01, XDHB 18 Xét học bạ
9 Kinh tế 7580301 A00, A01, D01, C01 15 Kinh tế xây dựng; Tốt nghiệp THPT
10 Kinh tế 7580301 A00, A01, D01, C01, XDHB 18 Kinh tế xây dựng; Xét học bạ

Tin tức mới nhất