Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Sẽ có nhiều ngành đào tạo mới trong danh mục đào tạo đại học

Dự thảo Danh mục thống kê ngành đào tạo trình độ đại học, vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra. Trong đó, có nhiều ngành học mới sẽ được bổ sung trong thời gian tới.

Xem thêm: Tổ hợp môn là gì? Danh sách tất cả các tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT

Các danh mục đào tạo bậc đại học được thêm mới gồm các lĩnh vực sau:

STT Lĩnh vực Ngành mới Mã ngành
1 Khoa học giáo dục và Đào tạo giáo viên Sư phạm khoa học xã hội 7140249
2 Kinh doanh và Quản lý Công nghệ tài chính 7340205
3 Toán và Thống kê Khoa học dữ liệu 7460108
4 Máy tính và Công nghệ thông tin Trí tuệ nhân tạo 7480107
5 Kỹ thuật Kỹ thuật hàng hải 7520138

Ngoài ra, sẽ có một số ngành không còn trong lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý, đó là ngành Kinh doanh quốc tế.

Các danh mục đào tạo bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ một số ngành được bổ sung gồm:

 

STT Ngành bổ sung
Bậc đào tạo Thạc sĩ
1 Giáo dục và Phát triển cộng đồng
2 Tâm lý học lâm sàng
3 Khoa học dữ liệu
4 Trí tuệ nhân tạo
5 Công nghệ nano
6 Kỹ thuật hàng hải
7 An ninh phi truyền thống
Bậc đào tạo Tiến sĩ
1 Khoa học quản lý
2 Khoa học dữ liệu
3 Trí tuệ nhân tạo
4 Kỹ thuật cơ điện tử
5 Kỹ thuật hàng hải


Theo Vụ Giáo dục đại học: Hằng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cập nhật các ngành mới, đổi tên, sửa mã số và Danh mục thống kê một số ngành trên cơ sở đề nghị của các đơn vị đào tạo, căn cứ vào các điểm của Thông tư quy định.

Việc sửa đổi, bộ sung danh mục ngành trong năm nay dựa trên dự thảo xuất phát từ việc quy định phải phù hợp với Luật Giáo dục đại học 2018, có sự kế thùa các ngành đã có trong hai thông tư: Thông tư 24 năm 2017 – Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ đại học; Thông tư 25 vừa được ban hành – Danh mục đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; Thêm các quy định chặt chẽ hơn trong việc bổ sung ngành mới, ngành đề nghị đổi tên, ngành đề nghị sửa mã số vào Danh mục.

(Theo Vụ Giáo dục và Đào tạo)

Tin tức mới nhất