Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | September 30, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng năm 2022

Đánh giá
 
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Nguyễn Tất Thành 7340201 DGNL 0
2 Đại Học Nguyễn Tất Thành 7340201 XDHB 0
3 Đại Học Sài Gòn 7340201 C01 0
4 Đại Học Hoa Sen 7340201 A00, A01, D01, D03, D09, XDHB 6 Xét học bạ
5 Đại Học Thái Bình Dương 7340201 A00, A09, A04, A08, XDHB 6 Học bạ
6 Đại Học Nguyễn Tất Thành 7340201 XDHB 6 Học bạ
7 Đại Học Dân Lập Phương Đông 7340201 A00, A01, D01, XDHB 6.5 Phương thức điểm học bạ THPT: Mã L12
8 Đại Học Thành Đông 7340201 A00, D01, C03 14 TN THPT
9 Đại học Kiên Giang 7340201 A00, A01, D01, C01 14 TN THPT
10 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7340201 A00, D01, C01, A16 14 Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất