Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 6, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng 7510104 A00, D01, D90, A16 15.35 Chuyên ngành Xây dựng cầu đường; TO>=6.6; TTNV<=4; Tốt nghiệp THPT
2 Đại học Công nghệ Giao thông vận tải GTADCCH2 A00, A01, D01, D07 16 Tốt nghiệp THPT
3 Đại học Công nghệ Giao thông vận tải GTADCCD2 A00, A01, D01, D07 16 Tốt nghiệp THPT
4 Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng 7510104 A00, A01, D01, C01, XDHB 18.03 Học bạ; Chuyên ngành Xây dựng cầu đường
5 Đại học Công nghệ Giao thông vận tải GTADCCH2 DGTD 20 CN: Hạ tầng giao thông đô thị thông minh; Đánh giá tư duy
6 Đại học Công nghệ Giao thông vận tải GTADCCD2 DGTD 20 Đánh giá tư duy; CN: Công nghệ kỹ thuật XD Cầu đường bộ
7 Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Bắc) 7510104 A00, A01, D01, D07 22.75 Tốt nghiệp THPT
8 Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Bắc) 7510104 A00, A01, D01, D07, XDHB 26.51 Học bạ

Tin tức mới nhất