Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | August 5, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kinh doanh nông nghiệp năm 2022

Đánh giá
 
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 7620114 DGNLQGHN 19.5
2 Đại Học Cần Thơ 7620114H A00, A01, D01, C02, XDHB 19.5 Học bạ Khu Hòa An
3 Đại Học Nông Lâm TPHCM 7620114 A00, A01, D01, XDHB 23.1 Học bạ
4 Đại Học Kinh Tế TPHCM Kinh doanh nông nghiệp 7620114 A00, A01, D01, D07, XDHB 37 Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
5 Đại Học Kinh Tế TPHCM Kinh doanh nông nghiệp 7620114 A00, A01, D01, D07, XDHB 49 Học bạ
6 Đại Học Kinh Tế TPHCM 7620114 DGNLHCM 500 Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
7 Đại Học Nông Lâm TPHCM 7620114 DGNLHCM 700
8 Đại Học Kinh Tế TPHCM Kinh doanh nông nghiệp 7620114 DGNL 800