Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 15, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kinh doanh nông nghiệp năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại học Kiên Giang 7520114 A00, B03, D01, C02 14 Tốt nghiệp THPT
2 Đại Học Cần Thơ 7620114H A00, A01, D01, C02 15 Tốt nghiệp THPT; Khu Hòa An
3 Đại học Kiên Giang 7520114 A00, B03, D01, C02, XDHB 15 Xét học bạ
4 Đại Học Nông Lâm TPHCM 7620114 A00, A01, D01 17 Tốt nghiệp THPT
5 Đại Học Cần Thơ 7620114H A00, A01, D01, C02, XDHB 18 Học bạ; Khu Hòa An
6 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 7620114 DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD 18.05 Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
7 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 7620114 A00, B00, A01, D01 26.6 Tốt nghiệp THPT
8 Đại học Kiên Giang 7520114 DGNLHCM 550 Đánh giá năng lực TPHCM
9 Đại Học Nông Lâm TPHCM 7620114 DGNLHCM 706 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

Tin tức mới nhất