Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 24, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật nhiệt năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Dân Lập Văn Lang 7520115 A00, A01, D07 16 Tốt nghiệp THPT
2 Đại Học Nha Trang 7520115 A00, A01, D07, C01 16 Tốt nghiệp THPT
3 Đại Học Điện Lực 7520115 DGNLQGHN 16.8 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội
4 Đại Học Dân Lập Văn Lang 7520115 A00, A01, D07, XDHB 18 Xét học bạ
5 Đại Học Điện Lực 7520115 A00, A01, D01, D07, XDHB 19 Học bạ
6 Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng Kỹ thuật nhiệt 7520115 A00, A01 19.25 Tốt nghiệp THPT
7 Đại Học Công Thương TPHCM 7520115 A00, A01, D01, D07 20 Tốt nghiệp THPT
8 Đại Học Công Thương TPHCM 7520115 A00, A01, D90, C01, XDHB 20 Học bạ
9 Đại Học Điện Lực 7520115 A00, A01, D01, D07 21.3 Tốt nghiệp THPT
10 Đại Học Nha Trang 7520115 A00, A01, D07, C01, XDHB 22 Học bạ

Tin tức mới nhất