Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 22, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sư phạm khoa học tự nhiên năm 2022

Đánh giá
 
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Quảng Bình 7140247 A00, B00, D07, A02 19 Điểm thi TN THPT
2 Đại Học Hoa Lư 7140247 A00, B00, D01, A02 19 TN THPT
3 Đại Học Tây Nguyên 7140247 A00, D90, A02, B00 19 Điểm thi TN THPT
4 Đại Học Đồng Tháp 7140247 A00, B00, A02 19 TN THPT
5 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên 7140247 A00, B00 19 Điểm thi TN THPT
6 Đại Học Hồng Đức 7140247 A00, B00, A02, C01 19 Điểm thi TN THPT
7 Đại Học Quy Nhơn 7140247 A00, B00 19 Điểm thi TN THPT
8 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế 7140247 A00, B00, D90 19 Điểm thi TN THPT
9 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng 7140247 A00, B00, D90, A02 21
10 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế 7140247 A00, B00, D90, XDHB 21 Học bạ

Tin tức mới nhất