Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 21, 2024

Scroll to top

Top

Khối DGNLSPHN điểm chuẩn các ngành và trường khối DGNLSPHN

Tổ hợp môn ĐGNLSPHN (Đánh giá năng lực Sư phạm Hà Nội) là tổ hợp xét tuyển bằng kỳ thi Đánh giá năng lực do trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức.
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế 7480104 Hệ thống thông tin DGNLSPHN, DGNLSPHCM 15
2 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế 7310403 Tâm lý học giáo dục DGNLSPHN, DGNLSPHCM 15
3 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 7310630 Việt Nam học DGNLHCM, DGNLQGHN, DGNLSPHN 15 Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM, Đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội
4 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 7420201 Công nghệ sinh học DGNLHCM, DGNLQGHN, DGNLSPHN 17.05 Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM, Đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội
5 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 7140204 Giáo dục Công dân DGNLHCM, DGNLQGHN, DGNLSPHN 17.3 Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM, Đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội
6 Đại Học Quy Nhơn 7380101 Luật DGNLSPHN 18 Đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội
7 Đại Học Quy Nhơn 7340101 Quản trị kinh doanh DGNLSPHN 18 Đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội
8 Đại Học Quy Nhơn 7310205 Quản lý nhà nước DGNLSPHN 18 Đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội
9 Đại Học Quy Nhơn 7220201 Ngôn ngữ Anh DGNLSPHN 18 Đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội
10 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế 7140221 Sư phạm Âm nhạc DGNLSPHN, DGNLSPHCM 18

Tin tức mới nhất