Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 22, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Vật lý năm 2021

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Quảng Nam 7140211 A01, A02, XDHB 15 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi
Học bạ
2 Đại Học An Giang 7140211 A00, A01, C01, C05, XDHB 18 Học bạ
3 Đại Học Hà Tĩnh 7140211 A00, A01, A02, C01 19 Điểm thi TN THPT
4 Đại Học Hoa Lư 7140211 A00, A01, A02 19 Điểm TN THPT
5 Đại Học Tây Nguyên 7140211 A00, A01, A02, C01 19 Điểm thi TN THPT
6 Đại học Khánh Hòa 7140211A A00, B00, A01, D07 19 Điểm thi TN THPT (ngành SP vật lý - KHTN)
7 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế 7140211TA A00, A01, D90, D07 19 Điểm thi TN THPT
8 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế 7140211 A00, A01, D01, D90 19 Điểm thi TN THPT
9 Đại Học An Giang 7140211 A00, A01, C01, C05 19 Điểm thi TN THPT
10 Đại Học Quy Nhơn 7140211 A00, A01 19 Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất