Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 23, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Quảng Nam năm 2022

Đánh giá

Đại Học Quảng Nam điểm chuẩn 2022 - QNU điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Quảng Nam
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Bảo vệ thực vật 7620112 B00, B04, B02, XDHB 15 Học bạ
2 Công nghệ thông tin 7480201 A01, D01, XDHB 15 Học bạ
3 Việt Nam học 7310630 D01, C00, C20, XDHB 15 Học bạ
4 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D12, D11, XDHB 15 Học bạ
5 Lịch sử 7229010 C00, D14, C19, XDHB 15 Học bạ
6 Giáo dục Tiểu học 7140202 D01, C00 23.25 Điểm thi TN THPT
7 Bảo vệ thực vật 7620112 B00, B04, B02 13 Điểm thi TN THPT
8 Công nghệ thông tin 7480201 A01, D01 13 Điểm thi TN THPT
9 Sư phạm Toán học 7140209 A01, D01 19 Điểm thi TN THPT
10 Sư phạm Sinh học 7140213 B00, B04, B02 19 Điểm thi TN THPT
11 Giáo dục Mầm non 7140201 M01, M02, M03 19 Điểm thi TN THPT
12 Sư phạm Ngữ văn 7140217 D14, C19, C20 19 Điểm thi TN THPT
13 Sư phạm Vật lý 7140211 A01, A02 19 Điểm thi TN THPT
14 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D12, D11 13 Điểm thi TN THPT
15 Lịch sử 7229010 C00, D14, C19 13 Điểm thi TN THPT
16 Việt Nam học 7310630 C00, C20, A09, D20 13 Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất