Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 24, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Quảng Nam năm 2021

Đánh giá
 
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Giáo dục Tiểu học 7140202 D01, C00, XDHB 15 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi
Học bạ
2 Bảo vệ thực vật 7620112 B00, B04, B02, XDHB 15 Học bạ
3 Công nghệ thông tin 7480201 A01, D01, XDHB 15 Học bạ
4 Sư phạm Toán học 7140209 A01, D01, XDHB 15 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi
Học bạ
5 Sư phạm Sinh học 7140213 B00, B04, B02, XDHB 15 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi
Học bạ
6 Giáo dục Mầm non 7140201 M01, M02, M03, XDHB 15 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi
Học bạ
7 Sư phạm Ngữ văn 7140217 D14, C19, C20, XDHB 15 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi
Học bạ
8 Sư phạm Vật lý 7140211 A01, A02, XDHB 15 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi
Học bạ
9 Việt Nam học 7310630 D01, C00, C20, XDHB 15 Văn hóa - du lịch
Học bạ
10 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D12, D11, XDHB 15 Học bạ
11 Lịch sử 7229010 C00, D14, C19, XDHB 15 Học bạ

Tin tức mới nhất