Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 15, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Thiết kế công nghiệp năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Công Nghệ Sài Gòn 7210402 A00, A01, D01, H06 15 Tốt nghiệp THPT
2 Đại Học Dân Lập Văn Lang 7210402 H05, H06, H03, H04 16 Tốt nghiệp THPT; Môn thi chính nhân hệ số 2, Quy về thang điểm 30 theo công thức: (môn 1 + môn 2 + môn chính * 2) * 3/4
3 Đại Học Công Nghệ Sài Gòn 7210402 A00, A01, D01, H06, XDHB 18 Xét học bạ
4 Viện Đại Học Mở Hà Nội 7210402 H00, H01, H06 19.45 Tốt nghiệp THPT; CN: Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa; Tiêu chí phụ: Hình họa từ 7.5
5 Viện Đại Học Mở Hà Nội 7210402 H00, H01, H06, XDHB 21 học bạ
6 Viện Đại Học Mở Hà Nội 7210402 H00, H01, H06, XDHB 21 học bạ
7 Đại Học Kiến Trúc TPHCM 7210402 DGNLHCM 21.06 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
8 Đại Học Dân Lập Văn Lang 7210402 H05, H06, H03, H04, XDHB 24 Xét học bạ
9 Đại Học Kiến Trúc TPHCM 7210402 H01, H02 24.57 Tốt nghiệp THPT
10 Đại Học Công Nghệ Sài Gòn 7210402 DGNLHCM 550 Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM

Tin tức mới nhất