Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | September 22, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Thiết kế công nghiệp năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Công Nghệ Sài Gòn 7210402 A00, A01, D01, H06 15 Tốt nghiệp THPT
2 Đại Học Dân Lập Văn Lang 7210402 H05, H06, H03, H04 16 Tốt nghiệp THPT; Môn thi chính nhân hệ số 2, Quy về thang điểm 30 theo công thức: (môn 1 + môn 2 + môn chính * 2) * 3/4
3 Đại Học Công Nghệ Sài Gòn 7210402 A00, A01, D01, H06, XDHB 18 Xét học bạ
4 Viện Đại Học Mở Hà Nội 7210402 H00, H01, H06 19.45 Tốt nghiệp THPT; CN: Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa; Tiêu chí phụ: Hình họa từ 7.5
5 Viện Đại Học Mở Hà Nội 7210402 H00, H01, H06, XDHB 21 học bạ
6 Viện Đại Học Mở Hà Nội 7210402 H00, H01, H06, XDHB 21 học bạ
7 Đại Học Kiến Trúc TPHCM 7210402 DGNLHCM 21.06 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
8 Đại Học Dân Lập Văn Lang 7210402 H05, H06, H03, H04, XDHB 24 Xét học bạ
9 Đại Học Kiến Trúc TPHCM 7210402 H01, H02 24.57 Tốt nghiệp THPT
10 Đại Học Công Nghệ Sài Gòn 7210402 DGNLHCM 550 Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM