Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | July 12, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Lâm Nghiệp (Cơ sở 3) - Phân hiệu Gia Lai năm 2023

Đại Học Lâm Nghiệp (Cơ sở 3) - Phân hiệu Gia Lai điểm chuẩn 2023 - VNUF3 điểm chuẩn 2023

Dưới đây là điểm chuẩn Đại Học Lâm Nghiệp (Cơ sở 3) - Phân hiệu Gia Lai
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kế toán 7340301 A00, B00, D01, C15, XDHB 18 học bạ
2 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, B00, D01, C15, XDHB 18 học bạ
3 Lâm sinh 7620205 A00, B00, A01, D01, XDHB 18 học bạ
4 Khoa học cây trồng 7620110 A00, B00, A01, D01, XDHB 18 học bạ
5 Bảo vệ thực vật 7620112 A00, B00, A01, D01, XDHB 18 học bạ
6 Quản lý đất đai 7850103 A00, B00, A01, D01, XDHB 18 học bạ
7 Kế toán 7340301 A00, B00, D01, C15 15 Tốt nghiệp THPT
8 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, B00, D01, C15 15 Tốt nghiệp THPT
9 Lâm sinh 7620205 A00, B00, A01, D01 15 Tốt nghiệp THPT
10 Khoa học cây trồng 7620110 A00, B00, A01, D01 15 Tốt nghiệp THPT
11 Bảo vệ thực vật 7620112 A00, B00, A01, D01 15 Tốt nghiệp THPT
12 Quản lý đất đai 7850103 A00, B00, A01, D01 15 Tốt nghiệp THPT

Tin tức mới nhất