Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 16, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Bảo vệ thực vật năm 2021

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Cửu Long 7620112 A00, B00, B03, A01, XDHB 6 Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0
2 Đại Học Tây Bắc 7620112 B00, D08, A02, B04 15
3 Đại Học Tây Nguyên 7620112 A00, B00, B08, A02 15 Điểm thi TN THPT
4 Đại học Nông Lâm Bắc Giang 7620112 A00, B00, A01, D01 15 Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT
5 Đại Học Quảng Nam 7620112 B00, B04, B02, XDHB 15 Học bạ
6 Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam HVN02 A00, B00, B08, D01 15 Điểm thi TN THPT
7 Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế 7620112 A00, B00, D08, B04 15 Điểm thi TN THPT
8 Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên 7620112 A00, B00, C02, B02 15
9 Đại Học An Giang 7620112 A00, B00, A01, A18 16 Điểm thi TN THPT
10 Đại Học Tiền Giang 7620112 A00, B00, B08, A01, XDHB 18 Học bạ

Tin tức mới nhất