Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 30, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản lý đất đai năm 2022

Đánh giá
 
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Thành Đông 7850103 A00, D01, C03 14 TN THPT
2 Đại Học Mỏ Địa Chất 7850103 DGTD 14 Đánh giá tư duy ĐHBKHN
3 Đại Học Tây Đô 7850103 A00, B00, A01, D01 15 TN THPT
4 Đại học Tân Trào 7850103 A00, B00, A01 15 TN THPT
5 Đại Học Tây Nguyên 7850103 A00, B00, A01, A02 15 Điểm thi TN THPT
6 Đại học Kinh Tế Nghệ An 7850103 A00, B00, A01, D01 15 Học bạ
7 Đại học Nông Lâm Bắc Giang 7850103 A00, B00, A01, D01 15 TN THPT
8 Đại Học Đồng Tháp 7850103 A00, B00, A01, D07 15 TN THPT
9 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội 7850103PH A00, B00, D01, C00 15 TN THPT PHÂN HIỆU THANH HÓA
10 Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam HVN19 A00, B00, A01, D01 15 Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất