Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 23, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Khoa học cây trồng năm 2022

Đánh giá
 
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại học Kiên Giang 7620110 A00, B00, A01, D07 14 TN THPT
2 Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai 7620105 A00, B00, D01, C02, XDHB 14.5 Xét học bạ, Chuyên ngành Trồng trọt
3 Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai 7620105 A00, B00, D01, C02 14.5 Điểm thi TN THPT, Chuyên ngành Trồng trọt
4 Đại Học Lâm Nghiệp (Cơ sở 2) - Phân hiệu Đồng Nai 7620110 A00, B00, A01, D01 15 Điểm thi TN THPT
5 Đại Học Hà Tĩnh 7620110 A00, B00, B03, D07 15 Điểm thi TN THPT
6 Đại Học Hà Tĩnh 7620110 A00, B00, B03, D07, XDHB 15 Học bạ
7 Đại học Tân Trào 7620110 A00, B00, A01 15 TN THPT
8 Đại Học Tây Nguyên 7620110 A00, B00, B08, A02 15 Điểm thi TN THPT
9 Đại học Nông Lâm Bắc Giang 7620110 A00, B00, A01, D01, XDHB 15 TN THPT
10 Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên 7620110 A00, B00, C02, XDHB 15 Xét học bạ

Tin tức mới nhất