Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 30, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại học Tài Chính Kế Toán năm 2022

1/5 - (1 lượt đánh giá)

Đại học Tài Chính Kế Toán điểm chuẩn 2022 - UFA điểm chuẩn 2022

 Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại học Tài Chính Kế Toán
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, A16 15 Điểm thi TN THPT
2 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, A16, XDHB 18 Học bạ
3 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, A16, XDHB 18 Học bạ
4 Luật 7380107 A00, D01, C00, C15, XDHB 18 Học bạ
5 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, A16, XDHB 18 Học bạ
6 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, A16, XDHB 18 Học bạ
7 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, A16 15 Điểm thi TN THPT
8 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, A16 15 Điểm thi TN THPT
9 Luật 7380107 A00, D01, C00, C15 15 Điểm thi TN THPT
10 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, A16 15 Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất