Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 17, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại học Tài Chính Kế Toán năm 2021

STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, A16, XDHB 18 Học bạ
2 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, A16 18 Học bạ
3 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, A16, XDHB 18 Học bạ
4 Luật 7380107 A00, D01, C00, C15, XDHB 18 Học bạ
5 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, A16, XDHB 18 Học bạ

Tin tức mới nhất