Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 15, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại học Tài Chính Kế Toán năm 2023

Đại học Tài Chính Kế Toán điểm chuẩn 2023 - UFA điểm chuẩn 2023

 Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại học Tài Chính Kế Toán
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, A16 18 Tốt nghiệp THPT
2 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, A16 18 Tốt nghiệp THPT
3 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, A16 18 Tốt nghiệp THPT
4 Luật 7380107 A00, D01, C00, C15 18 Tốt nghiệp THPT; CN: Luật kinh tế
5 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, A16 18 Tốt nghiệp THPT
6 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, A16, XDHB 18 Học bạ
7 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, A16, XDHB 18 Học bạ
8 Luật 7380107 A00, D01, C00, C15, XDHB 18 Luật kinh tế; Học bạ
9 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, A16, XDHB 18 Học bạ
10 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, A16, XDHB 18 Học bạ

Tin tức mới nhất