Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 15, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh - Đại học Đà Nẵng năm 2023

Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh - Đại học Đà Nẵng điểm chuẩn 2023 - VNUK điểm chuẩn 2023

Dưới đây là điểm chuẩn Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh - Đại học Đà Nẵng (VNUK)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị và Kinh doanh Quốc tế 7340124 A00, A01, D01, D10 18 Tốt nghiệp THPT
2 Quản trị và Kinh doanh Quốc tế 7340124 A01, D01, D07, D10, XDHB 21 Học bạ
3 Khoa học máy tính 7480101-SE A00, A01, D01, K01, XDHB 18 Học bạ; Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm
4 Khoa học máy tính 7480101-CSE A00, A01, D01, K01, XDHB 21 Học bạ; Chuyên ngành Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
5 Khoa học và Kỹ thuật máy tính 7480204SE A00, A01, D01, D90 17 Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm; Tốt nghiệp THPT
6 Khoa học Y sinh 7420204 A00, B00, B08, D07, XDHB 21 Học bạ
7 Công nghệ vật liệu 7510402 A00, B00, A01, D07, XDHB 20 Học bạ; Chuyên ngành Công nghệ Nano
8 Khoa học Y sinh 7420204 A00, B00, D07, D08 20.25 Tốt nghiệp THPT
9 Công nghệ vật liệu 7510402 A00, B00, A01, D07 19.5 Tốt nghiệp THPT

Tin tức mới nhất