Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 17, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh - Đại học Đà Nẵng năm 2021

STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị và Kinh doanh Quốc tế 7340124 A00, A01, D01, D10 19.5 TTNV<=8
2 Quản trị và Kinh doanh Quốc tế 7340124-THM A00, A01, D01, D10 19.8 Chuyên ngành Quản trị du lịch và Khách sạn quốc tế (THM), TTNV<=3
3 Khoa học và Kỹ thuật máy tính 7480204 A00, A01, D01, D90 20 TTNV<=4
4 Khoa học và Kỹ thuật máy tính 7480204DT A00, A01, D01, D90 21 chuyên ngành khoa học dữ liệu, TTNV<=3
5 Khoa học Y sinh 7420204 A00, B00, D07, D08 19.5 TTNV<=5

Tin tức mới nhất