Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | September 23, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Công nghệ dệt, may năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại học Công Nghệ TPHCM Công nghệ dệt, may 7540204 A00, A01, D01, C01 16 TN THPT
2 Đại học Công Nghệ TPHCM Công nghệ dệt, may 7540204 A00, A01, D01, C01 18 Xét điểm học bạ
3 Đại Học Công Nghiệp TPHCM 7540204 A00, A01, D90, C01 19 Tốt nghiệp THPT
4 Đại Học Công Thương TPHCM 7540204 A00, A01, D01, D07 20 Tốt nghiệp THPT
5 Đại học Sao Đỏ 7540204 A00, D01, C04, A09, XDHB 20 Học bạ
6 Đại Học Công Thương TPHCM 7540204 A00, D01, D90, C01, XDHB 20 Học bạ
7 Đại Học Bách Khoa Hà Nội TX1 A00, A01, D07 21.4 Điểm TN THPT
8 Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 7540204 A00, A01, D01 21.8 Toán>6.40; Toán=6.40 và TTNV=1; Tốt nghiệp THPT
9 Đại Học Công Nghiệp TPHCM 7540204 A00, D01, D90, C01, XDHB 22 Học bạ
10 Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 7540204 A00, A01, D01, XDHB 25.1 Học bạ