Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 15, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Công nghệ dệt, may năm 2021

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại học Sao Đỏ 7540204 A00, D01, C01, A09 16 Điểm thi TN THPT
2 Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM 7540204 A00, A01, D01, D07 17 Điểm thi TN THPT
3 Đại học Công Nghệ TPHCM 7540204 A00, A01, D01, C01 18 Điểm thi TN THPT
4 Đại học Công Nghệ TPHCM 7540204 XDHB 18
5 Đại Học Công Nghiệp TPHCM 7540204 A00, D01, D90, C01, XDHB 18 Học bạ
6 Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương 7540204 A00, D01 18
7 Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM 7540204 A00, A01, D01, D07 19 Học bạ
8 Đại học Sao Đỏ 7540204 A00, D01, C01, A09, XDHB 20 - Xét theo điểm TB 3 môn lớp 12 của tổ hợp môn xét tuyển: 20. - Xét theo điểm TB lớp 10; 11; HK I lớp 12: 18.
9 Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp 7540204DKK A00, A01, D01, C01, XDHB 21 Học bạ
Cơ sở Nam Định: 18
10 Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 7540204 A00, A01, D01 24 Điểm thi TN THPT - với các tiêu chí 1 (toán > 6.8) hoặc tiêu chí 2 (toán = 6.8 và NV <=1)

Tin tức mới nhất