Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 23, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Hệ thống nhúng thông minh và IoT năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng 7480118VM A01, D07 20.33 Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ; Tốt nghiệp THPT
2 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM 7480118D DGNLHCM 22 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
3 Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng 7480118VM A01, D07, XDHB 25.06 Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ; Học bạ
4 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM 7480118D A00, A01, D01, D90 25.8 Tốt nghiệp THPT
5 Đại Học Bách Khoa Hà Nội Hệ thống nhúng thông minh và IoT ET-E9 A00, A01, D28 26.45 Điểm TN THPT tăng cường tiếng Nhật
6 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM 7480118D A00, A01, D01, D90, XDHB 27 Học bạ
7 Đại Học Bách Khoa Hà Nội Hệ thống nhúng thông minh và IoT ET-E9 DGTD 65.23 Đánh giá tư duy Tăng cường tiếng Nhật

Tin tức mới nhất