Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 29, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật hạt nhân năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Đà Lạt 7520402 DGNL 0
2 Đại Học Đà Lạt 7520402 A00, A01, D01, D90, XDHB 0
3 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM Kỹ thuật hạt nhân 7520402 DGNLHCM 0
4 Đại Học Đà Lạt 7520402 DGNLHCM, DGNLQGHN 15 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
5 Đại Học Đà Lạt 7520402 A00, A01, D01, D90 16 Tốt nghiệp THPT
6 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM Kỹ thuật hạt nhân 7520402 A00, A01, D90, A02 17 Tốt nghiệp THPT
7 Đại Học Đà Lạt 7520402 A00, A01, D01, D90, XDHB 18 Học bạ
8 Đại Học Bách Khoa Hà Nội Kỹ thuật hạt nhân PH2 A00, A01, A02 22.31 Điểm TN THPT
9 Đại Học Bách Khoa Hà Nội Kỹ thuật hạt nhân PH2 DGTD 52.56 Đánh giá tư duy
10 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM Kỹ thuật hạt nhân 7520402 DGNLHCM 700 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

Tin tức mới nhất