Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | April 25, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản trị văn phòng năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Dân Lập Phương Đông 7340406 A00, A01, D01, C00 15 Tốt nghiệp THPT
2 Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 7340406 DGNLQGHN 17.45 Đánh giá nặng lực Đại học Quốc gia Hà Nội
3 Đại Học Đông Á 7340406 A00, D01, C00, D78, XDHB 18 Học bạ
4 Đại Học Dân Lập Phương Đông 7340406 A00, A01, D01, C00, XDHB 20 Học bạ
5 Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 7340406 A00, A01, D01 23.09 Toán>7360; Toán=7.60 và TTNV<=5; Tốt nghiệp THPT
6 Đại Học Sài Gòn 7340406 D01 23.16 Tốt nghiệp THPT
7 Đại Học Sài Gòn 7340406 C04 24.16 Tốt nghiệp THPT
8 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM 7340406 D01, D14 24.3 Tốt nghiệp THPT
9 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội QHX17 D78 25 Tốt nghiệp THPT
10 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội QHX17 D04 25 Tốt nghiệp THPT

Tin tức mới nhất