Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 7, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Robot và trí tuệ nhân tạo năm 2022

Đánh giá
 
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên 7520119_JAP XDHB 6 CTĐT theo thị trường Nhật Bản, Xét học bạ ĐTB các môn cả năm lớp 12, Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và robot
2 Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên 7520119_R XDHB 6 Xét học bạ ĐTB các môn cả năm lớp 12, Kỹ thuật cơ điện tử và robot
3 Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên 7520119 XDHB 6 Xét học bạ ĐTB các môn cả năm lớp 12, Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và robot
4 Đại Học Mỏ Địa Chất 7520218 DGTD 14 Đánh giá tư duy ĐHBKHN
5 Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên 7520119_JAP A00, C01, C14, D01 16 CTĐT theo thị trường Nhật Bản, Điểm thi TN THPT, Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và robot
6 Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên 7520119_R A00, C01, C14, D01 16 Điểm thi TN THPT, Kỹ thuật cơ điện tử và robot
7 Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên 7520119 A00, C01, C14, D01 16 Điểm thi TN THPT, Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và robot
8 Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên 7520119_JAP A00, C01, C14, D01, XDHB 18 CTĐT theo thị trường Nhật Bản, Xét học bạ theo tổ hợp lớp 12 hoặc ĐTB 3 học kỳ (HK 1,2 lớp 11, HK 1 lớp 12), Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và robot
9 Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên 7520119_R A00, C01, C14, D01, XDHB 18 Xét học bạ theo tổ hợp lớp 12 hoặc ĐTB 3 học kỳ (HK 1,2 lớp 11, HK 1 lớp 12), Kỹ thuật cơ điện tử và robot
10 Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên 7520119 A00, C01, C14, D01, XDHB 18 Xét học bạ theo tổ hợp lớp 12 hoặc ĐTB 3 học kỳ (HK 1,2 lớp 11, HK 1 lớp 12), Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và robot

Tin tức mới nhất