Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 22, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Thiết kế đồ họa năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Nguyễn Tất Thành 7210403 XDHB 6 Điểm học bạ lớp 12
2 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7210403 A00, D01, C01, A16 14 Tốt nghiệp THPT
3 Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng 7210403 H00, V00, V01, H02 15 Tốt nghiệp THPT
4 Đại Học Nguyễn Tất Thành 7210403 H00, H01, V00, V01 15 Tốt nghiệp THPT
5 Đại Học Dân Lập Văn Lang 7210403 H05, H06, H03, H04 16 Tốt nghiệp THPT; Môn thi chính nhân hệ số 2, Quy về thang điểm 30 theo công thức: (môn 1 + môn 2 + môn chính * 2) * 3/4
6 Đại Học Nghệ Thuật – Đại Học Huế 7210403 H00 18 Tốt nghiệp THPT
7 Đại Học Thăng Long 7220201 H00, H01, V00, H04 18 Tốt nghiệp THPT
8 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7210403 A00, D01, C02, V01, XDHB 18 Học bạ
9 Đại Học Nghệ Thuật – Đại Học Huế 7210403 H00, XDHB 18 Xét học bạ
10 Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng 7210403 A00, A01, H00, H01 18 Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn

Tin tức mới nhất