Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 29, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Công tác xã hội năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Đà Lạt 7760101 DGNL 0
2 Đại Học Đà Lạt 7760101 D01, C00, D78, C14, XDHB 0
3 Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) 7760101 A00, D01, C00, C15 15 Tốt nghiệp THPT
4 Học Viện Phụ Nữ Việt Nam 7760101PH A00, A01, D01, C00 15 Tốt nghiệp THPT; Cơ sở TP.HCM
5 Đại Học Đà Lạt 7760101 DGNLHCM, DGNLQGHN 15 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
6 Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế 7760101 D01, C00, D14, C19 15.5 Tốt nghiệp THPT
7 Đại Học Đà Lạt 7760101 D01, C00, C20, C14 16 Tốt nghiệp THPT
8 Học Viện Phụ Nữ Việt Nam 7760101 A00, A01, D01, C00 16.25 Đào tạo tại trụ sở chính (Hà Nội); Tốt nghiệp THPT
9 Học Viện Phụ Nữ Việt Nam 7760101 A00, A01, D01, C00 16.25 Tốt nghiệp THPT; Trụ sở Hà Nội
10 Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam 7760101 D01, C00, C20, A09 17 Tốt nghiệp THPT

Tin tức mới nhất