Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 22, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Khoa các khoa học liên ngành - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2022

Đánh giá

Khoa các khoa học liên ngành - ĐH Quốc gia Hà Nội điểm chuẩn 2022 - VNU-SIS điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Khoa các khoa học liên ngành - ĐH Quốc gia Hà Nội (VNU-SIS)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản lý tài nguyên di sản 7349002 A01, D01, C00, D78, D03, D04, D82, D83 24.78 Điểm thi TN THPT
2 Quản trị thương hiệu 7349001 A00, A01, D01, C00, D03, D04 26.76 Điểm thi TN THPT
3 Quản lý giải trí và sự kiện 7349002 A00, A01, D01, C00, D03, D04 26 Điểm thi TN THPT
4 Quản trị đô thị thông minh và bền vững 7900204 A00, A01, D01, D03, D04 23.9 Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất