Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 6, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế năm 2023

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế điểm chuẩn 2023 - HUET điểm chuẩn 2023

Dưới đây là điểm chuẩn Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế (HUET)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo 7480112 A00, A01, D01, XDHB 20.1 Xét học bạ
2 Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo 7480112KS A00, A01, D01, XDHB 20.1 Hệ kỹ sư; Xét học bạ
3 Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01, D01, XDHB 19.6 Xét học bạ
4 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216 A00, A01, D01, XDHB 19.6 Xét học bạ
5 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, D01, C01, XDHB 18.3 Xét học bạ
6 Kinh tế xây dựng 7580301 A00, A01, D01, C01, XDHB 18.3 Xét học bạ

Tin tức mới nhất