Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 30, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Lịch sử năm 2022

Đánh giá
 
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 7229010 XDHB 8.95 Học bạ
2 Đại Học Quảng Nam 7229010 C00, D14, C19 13 Điểm thi TN THPT
3 Đại Học Đà Lạt 7229010 DGNL 15
4 Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên 7229010 D01, C00, C14, D84 15 Điểm thi TN THPT
5 Đại Học Quảng Nam 7229010 C00, D14, C19, XDHB 15 Học bạ
6 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng 7229010 C00, D14, C19 15.5 CHUYÊN NGÀNH QUAN HỆ QUỐC TẾ TN THPT
7 Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế 7229010 D01, C00, D14, C19 15.5 Điểm thi TN THPT
8 Đại Học Đà Lạt 7229010 C00, D14, C19, D78 16 TN THPT
9 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng 7229010 C00, D14, C19, XDHB 16 chuyên ngành Quan hệ quốc tế
Học bạ
10 Đại Học Đà Lạt 7229010 C00, D14, C19, D78, XDHB 18 HỌC BẠ

Tin tức mới nhất