Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 22, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Lịch sử năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Đà Lạt 7229010 DGNL 0
2 Đại Học Đà Lạt 7229010 C00, D14, C19, D78, XDHB 0
3 Đại Học Đà Lạt 7229010 C00, D14, C19, D78 0
4 Đại Học Quảng Nam 7229010 C00, D14, C19, XDHB 0
5 Đại Học Quảng Nam 7229010 C00, D14, C19 14 Tốt nghiệp THPT
6 Đại Học Đà Lạt 7229010 DGNLHCM, DGNLQGHN 15 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
7 Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế 7229010 D01, C00, D14, C19 16 Tốt nghiệp THPT
8 Đại Học Đà Lạt 7229010 C00, D14, C19, C20, XDHB 18 Học bạ
9 Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế 7229010 C00, D14, C19, XDHB 18 Xét học bạ
10 Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên 7229010 D01, C00, D84, C14, XDHB 19 Học bạ; Lịch sử - Địa lý và pháp luật

Tin tức mới nhất