Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 20, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Xã hội học năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Đà Lạt 7310301 DGNL 0
2 Đại Học Đà Lạt 7310301 D01, C00, D78, C14, XDHB 0
3 Đại Học Bình Dương 7310301 A01, A09, C00, D01, XDHB 15 Xét học bạ Cơ sở chính
4 Đại Học Bình Dương 7310301 A01, A09, C00, D01 15 Điểm thi TN THPT Cơ sở chính
5 Đại Học Đà Lạt 7310301 DGNLHCM, DGNLQGHN 15 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
6 Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế 7310301 D01, C00, D14, C19 15.5 Tốt nghiệp THPT
7 Đại Học Đà Lạt 7310301 D01, C00, C20, C14 16 Tốt nghiệp THPT
8 Đại Học Văn Hiến 7310301 A00, D01, C00, C04 16.5 Tốt nghiệp THPT
9 Đại Học Đà Lạt 7310301 D01, C00, D14, C20, XDHB 18 Học bạ
10 Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế 7310301 D01, C00, D14, C19, XDHB 18 Xét học bạ

Tin tức mới nhất