Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 21, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Việt Nam học năm 2021

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Nguyễn Tất Thành 7310630 XDHB 6
2 Đại Học Hoa Lư 7310630 C00, D14, D15, D66 14 Điểm TN THPT
3 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7310630 A01, D01, C00, C15 14
4 Đại học Khánh Hòa 7310630 D01, C00, C19, C20 15 Điểm thi TN THPT ( chuyên ngành văn hóa du lịch)
5 Đại học Khánh Hòa 7310630 D01, C00, C19, C20 15 Điểm thi TN THPT - chuyên ngành Hướng dẫn du lịch
6 Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên 7310630 D01, C00, D84, C14 15 Điểm thi TN THPT
7 Đại Học Nguyễn Tất Thành 7310630 D01, C00, D14, D15 15 Điểm thi TN THPT
8 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng 7310630 C00, D14, D15 15 Chuyên ngành Văn hoá du lịch
VA >=5.5; TTNV <=2
Điểm thi TN THPT
9 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế 7310630 D01, D14, D15 15 Điểm thi TN THPT
10 Đại học Thành Đô 7310630 A01, D01, D96, C00 15 Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất