Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 21, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Việt Nam học năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Đà Lạt 7310630 DGNL 0
2 Đại Học Đà Lạt 7310630 C00, D14, D15, D78, XDHB 0
3 Đại Học Quảng Nam 7310630 D01, C00, C20, XDHB 0
4 Đại Học Nguyễn Tất Thành 7310630 XDHB 6 Điểm học bạ lớp 12
5 Đại Học Quảng Nam 7310630 C00, C20, A09, D20 14 Văn hóa - Du lịch; Tốt nghiệp THPT
6 Đại Học Nguyễn Tất Thành 7310630 D01, C00, D14, D15 15 Tốt nghiệp THPT
7 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế 7310630 D01, D14, D15 15 Tốt nghiệp THPT
8 Đại Học Đà Lạt 7310630 DGNLHCM, DGNLQGHN 15 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
9 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 7310630 DGNLHCM, DGNLQGHN, DGNLSPHN 15 Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM, Đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội
10 Đại Học Đà Lạt 7310630 C00, D14, D15, C20 16 Tốt nghiệp THPT

Tin tức mới nhất