Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 29, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Ngữ văn năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Đà Lạt 7140217 DGNL 0
2 Đại Học Đà Lạt 7140217 C00, D14, D15, C20, XDHB 0
3 Đại Học Đà Lạt 7140217 DGNLHCM, DGNLQGHN 20 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
4 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế 7140217 DGNLSPHN, DGNLSPHCM 23
5 Đại Học Quảng Nam 7140217 D14, C19, C20 23.75 Tốt nghiệp THPT
6 Đại Học Quảng Nam 7140217 C00, D14, C19, C20, XDHB 24.26 học bạ
7 Đại Học Sài Gòn 7140217 C00 25.81 Tốt nghiệp THPT
8 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng 7140217 C00, D66, C14 25.92 Tốt nghiệp THPT
9 Đại Học Đà Lạt 7140217 C00, D14, D15, C20 26 Tốt nghiệp THPT
10 Đại Học Sư Phạm Hà Nội Sư phạm Ngữ Văn 7140217D D01, D02, D03 26.1 Điểm thi TN THPT, TTNV <= 1

Tin tức mới nhất