Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 22, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Ngữ văn năm 2022

Đánh giá
 
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 7140217 DGNLQGHN, DGNLHCM 6.42 (thang điểm 10)
2 Đại Học Quảng Bình 7140217 C00, D14, C19, C20 19 Điểm thi TN THPT
3 Đại Học Phạm Văn Đồng 7140217 C00, D78 19 Điểm thi TN THPT
4 Đại Học Phú Yên 7140217 D01, C00, D14 19 Điểm thi TN THPT
5 Đại Học Quảng Nam 7140217 D14, C19, C20 19 Điểm thi TN THPT
6 Đại Học Đà Lạt 7140217 DGNL 20
7 Đại Học Đồng Tháp 7140217 C00, D14, D15, C19 21 TN THPT
8 Đại Học Sư Phạm Hà Nội Sư phạm Ngữ Văn 7140217D DGNLSPHN 21.5
9 Đại Học Sư Phạm Hà Nội Sư phạm Ngữ Văn 7140217C DGNLSPHN 22.55
10 Đại Học Đồng Nai 7140217 D01, C00, D14 23 Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất