Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 21, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quốc tế học năm 2021

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế 7310601 D01, D14, D15 15 Điểm thi TN THPT
2 Đại Học Đà Lạt 7310601 D01, C00, C20, D78, XDHB 18 Học bạ
3 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế 7310601 D01, D14, D15, XDHB 18 Học bạ
4 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội QHX18 D83 21.7 Điểm thi TN THPT
5 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng 7310601CLC D01, D96, D09, D78 23.44 Điểm thi TN THPT; (N1>=8.6; TTNV<=1)
6 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng 7310601 D01, D96, D09, D78 24 Điểm thi TN THPT; (N1>=8.6; TTNV<=6)
7 Đại Học Sài Gòn 7310601 D01 24.48 Điểm thi TN THPT
Môn chính: Anh
8 Đại Học Sư Phạm TPHCM 7310601 D01, D14, D78 24.6 Điểm thi TN THPT
9 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội QHX43 A01 25 CTĐT CLC
Điểm thi TN THPT
10 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội QHX43 D01 25.5 CTĐT CLC
Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất