Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 22, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Địa lý học năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Đồng Tháp 7310501 C00, D14, D15, A07, XDHB 19 Học bạ
2 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng 7310501 C00, D15 19.5 Tốt nghiệp THPT
3 Đại Học Sư Phạm TPHCM 7310501 C00, D15, D10, D78 19.75 Tốt nghiệp THPT
4 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM 7310501 A01 21 Tốt nghiệp THPT
5 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM 7310501 D01 22.2 Tốt nghiệp THPT
6 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM 7310501 D15 22.5 Tốt nghiệp THPT
7 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng 7310501 C00, D15, XDHB 23.5 Học bạ; Chuyên ngành: Địa lý du lịch
8 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM 7310501 C00 24.6 Tốt nghiệp THPT
9 Đại Học Sư Phạm TPHCM 7310501 C00, D15, D10, D78, XDHB 27.58 Học bạ
10 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng 7310501 DGNLHCM 600 Địa lý du lịch; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

Tin tức mới nhất