Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 23, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Sinh học năm 2022

Đánh giá
 
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 7140213 DGNLQGHN, DGNLHCM 6.52 (thang điểm 10)
2 Đại Học Sư Phạm Hà Nội Sư phạm Sinh học 7140213D DGNLSPHN 17.85
3 Đại học Tân Trào 71140213 A00, B00, B04 19 TN THPT
4 Đại Học Tây Nguyên 7140213 B00, D08, A02, B03 19 Điểm thi TN THPT
5 Đại Học Đà Lạt 7140213 A00, B00, B08, D90 19 TN THPT
6 Đại Học Hồng Đức 7140213 B00, B03, D08 19 Điểm thi TN THPT
7 Đại Học Quy Nhơn 7140213 B00, D08 19 Điểm thi TN THPT
8 Đại Học Quảng Nam 7140213 B00, B04, B02 19 Điểm thi TN THPT
9 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế 7140213 B00, D08, B04, B02 19 Điểm thi TN THPT
10 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế 7140213TA B00, D08 19 (đào tạo bằng tiếng Anh), Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất