Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 15, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Thiết kế thời trang năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7210404 A00, D01, A16, V01 14 Tốt nghiệp THPT
2 Đại Học Dân Lập Văn Lang 7210404 H05, H06, H03, H04 16 Tốt nghiệp THPT; Môn thi chính nhân hệ số 2, Quy về thang điểm 30 theo công thức: (môn 1 + môn 2 + môn chính * 2) * 3/4
3 Đại học Công Nghệ TPHCM Thiết kế thời trang 7210404 A00, D01, H01, V00 16 TN THPT
4 Đại Học Đông Á 7210404 XDHB 18 Học bạ
5 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7210404 A00, D01, C02, V01, XDHB 18 Học bạ
6 Đại Học Nghệ Thuật – Đại Học Huế 7210404 H00, XDHB 18 Xét học bạ
7 Đại học Công Nghệ TPHCM Thiết kế thời trang 7210404 A00, D01, H01, V00, XDHB 18 Xét điểm học bạ
8 Đại Học Kiến Trúc TPHCM 7210404 DGNLHCM 18.23 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
9 Đại Học Nghệ Thuật – Đại Học Huế 7210404 H00 18.5 Tốt nghiệp THPT
10 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM 7210404D DGNLHCM 19 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; Kết hợp môn năng khiếu

Tin tức mới nhất