Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 6, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại học Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2023

Đại học Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà Nội điểm chuẩn 2023 - VJU điểm chuẩn 2023

Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà Nội (VJU)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Nhật Bản học 7310613 A01, D01, D14, D28, D78, D06, D81, D63 22 Tốt nghiệp THPT
2 Khoa học và Kỹ thuật máy tính 7480204 A00, A01, D07, D08, D28, D23, D33 21 Tốt nghiệp THPT
3 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, D07, D28, D23 20 Tốt nghiệp THPT
4 Nông nghiệp VJU1 A00, B00, D07, D08, D23, D33 20 Ngành Nông nghiệp thông minh và bền vững; Tốt nghiệp THPT
5 Công nghệ thực phẩm VJU1 A00, B00, A01, D01, D28, D06 20 Ngành Công nghệ thực phẩm và sức khỏe; Tốt nghiệp THPT

Tin tức mới nhất