Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | November 29, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Trường Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2022

Đánh giá

Trường Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội điểm chuẩn 2022 - VNU - IS điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội (VNU - IS)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24 24 Điểm thi TN THPT
2 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán 7340303 A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24 22.5 Điểm thi TN THPT
3 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24 22.5 Điểm thi TN THPT
4 Phân tích dữ liệu kinh doanh 7340125 A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24 23.5 Điểm thi TN THPT
5 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D78, D90 24 Điểm thi TN THPT, chuyên sâu Kinh doanh-Công nghệ thông tin
6 Tự động hóa hệ thống điện 7510306 A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24 22 Điểm thi TN THPT, ngành Tự động hóa và Tin học
7 Công nghệ thông tin 7480210 A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24 20 Điểm thi TN THPT, Công nghệ thông tin ứng dụng
8 Công nghệ tài chính 7480209 A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24 20 Điểm thi TN THPT, Công nghệ tài chính và kinh doanh số
9 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 7520139 A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24 20 Điểm thi TN THPT, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics