Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 23, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Trường Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2022

Đánh giá

Trường Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội điểm chuẩn 2022 - VNU - IS điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội (VNU - IS)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24 24 Điểm thi TN THPT
2 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán 7340303 A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24 22.5 Điểm thi TN THPT
3 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24 22.5 Điểm thi TN THPT
4 Phân tích dữ liệu kinh doanh 7340125 A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24 23.5 Điểm thi TN THPT
5 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D78, D90 24 Điểm thi TN THPT, chuyên sâu Kinh doanh-Công nghệ thông tin
6 Tự động hóa hệ thống điện 7510306 A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24 22 Điểm thi TN THPT, ngành Tự động hóa và Tin học
7 Công nghệ thông tin 7480210 A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24 20 Điểm thi TN THPT, Công nghệ thông tin ứng dụng
8 Công nghệ tài chính 7480209 A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24 20 Điểm thi TN THPT, Công nghệ tài chính và kinh doanh số
9 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 7520139 A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24 20 Điểm thi TN THPT, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics

Tin tức mới nhất