Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 21, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Hệ thống thông tin quản lý năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7340405 A00, D01, C01, A16 14.5 Tốt nghiệp THPT
2 Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế 7340405 A00, A01, D01, C15 17 Tốt nghiệp THPT
3 Đại học Công Nghệ TPHCM Hệ thống thông tin quản lý 7340405 A00, A01, D01, C01 17 TN THPT
4 Đại Học Thương Mại Quản trị hệ thống thông tin TM26 DGNLQGHN 17.5 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Chương trình định hướng nghề nghiệp
5 Đại Học Nha Trang 7340405 A01, D01, D90, D07 18 Tốt nghiệp THPT
6 Đại Học Thương Mại Quản trị hệ thống thông tin TM22 DGTD 18 Đánh giá tư duy
7 Đại Học Thương Mại Quản trị hệ thống thông tin TM26 DGTD 18 Đánh giá tư duy; Chương trình định hướng nghề nghiệp
8 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7340405 A00, D01, C01, C02, XDHB 18 Học bạ
9 Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế 7340405 A00, A01, D01, C15, XDHB 18 Xét học bạ
10 Đại học Công Nghệ TPHCM Hệ thống thông tin quản lý 7340405 A00, A01, D01, C01, XDHB 18 Xét điểm học bạ

Tin tức mới nhất