Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 22, 2024

Scroll to top

Top

Tuyển sinh 2022: Đại học Ngoại thương (FTU) tuyển sinh nhóm ngành mới

Năm 2022, trường ĐH Ngoại thương chính thức tuyển sinh một số chương trình đào tạo siêu hot, 2k4 đã biết chưa?

Tham khảo tất cả thông tin về ĐH Ngoại thương TẠI ĐÂY

Ngoài các chương trình Đào tạo chính quy tương tự như năm 2021, nhóm ngành Marketing chính thức được Nhà trường bổ sung vào chương trình giảng dạy. Cụ thể, Trụ sở chính Hà Nội tuyển sinh chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế Marketing số; Cơ sở II – TP. HCM tuyển sinh chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế Truyền thông Marketing tích hợp.

Ngoài ra, Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế tại Trụ sở chính Hà Nội cũng tổ chức tuyển sinh Chương trình CLC Kinh doanh số mới vào năm nay.

Chi tiết về các ngành, nhóm ngành tuyển sinh năm 2022 của FTU như sau:

STT Tên ngành/chuyên ngành Mã xét tuyển Tổ hợp xét tuyển
A. TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI
1
Ngành Luật
NTH01-01
Chương trình tiêu chuẩn Luật thương mại quốc tế
Chương trình ĐHNNQT Luật kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp
2
Ngành Kinh tế
NTH01-02
Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại
Chương trình tiêu chuẩn Thương mại quốc tế
Ngành Kinh tế quốc tế
Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế
Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế & Phát triển quốc tế
3
Ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế
NTH02-01
Ngành Quản trị khách sạn, chương trình ĐHNNQT Quản trị khách sạn
4
Ngành Kinh doanh quốc tế
NTH02-02
Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01, D07
Chương trình tiêu chuẩn ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản A00, A01, D01, D07, D06
Chương trình tiêu chuẩn ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, D01, D07
Chương trình tiêu chuẩn ĐHNNQT Kinh doanh số A00, A01, D01, D07
Ngành Marketing, chương trình ĐHNNQT Marketing số A00, A01, D01, D07
5
Ngành Tài chính – Ngân hàng
NTH03
Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế
Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và Đầu tư tài chính
Chương trình tiêu chuẩn Ngân hàng
Ngành Kế toán
Chương trình tiêu chuẩn Kế toán – Kiểm toán
Chương trình ĐHNNQT Kế toán – Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA
6
Ngành Ngôn ngữ Anh
NTH04
Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Anh thương mại
7
Ngành Ngôn ngữ Pháp
NTH05
Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Pháp thương mại
8
Ngành Ngôn ngữ Trung
NTH06
Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Trung thương mại
9
Ngành Ngôn ngữ Nhật
NTH07
Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Nhật thương mại
B. CƠ SỞ QUẢNG NINH
1
Ngành Kế toán, Chương trình tiêu chuẩn Kế toán – Kiểm toán
NTH08
A00, A01, D01, D07
Ngành Kinh doanh quốc tế, Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01, D07
C. CƠ SỞ II TP.HCM
1
Ngành Kinh tế, Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại
NTS01
A00, A01, D01, D07, D06
Ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế A00, A01, D01, D07
2
Ngành Tài chính – Ngân hàng, Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế
NTS02
A00, A01, D01, D07
Ngành Kế toán, Chương trình tiêu chuẩn Kế toán – Kiểm toán A00, A01, D01, D07
3
Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế
NTS03
A00, A01, D01, D07
Ngành Marketing, chương trình ĐHNNQT Truyền thông Marketing tích hợp A00, A01, D01, D07

 

(Theo Trường Đại học Ngoại thương)

Tags

Tin tức mới nhất