Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 29, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Văn học năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Đà Lạt 7229030 DGNL 0
2 Đại Học Đà Lạt 7229030 C00, D14, D15, D78 0
3 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7229030 D01, C00, C04, C15 14.5 Tốt nghiệp THPT
4 Đại Học Đà Lạt 7229030 DGNLHCM, DGNLQGHN 15 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
5 Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế 7229030 C00, D14, C19 15.5 Tốt nghiệp THPT
6 Đại Học Đà Lạt 7229030 C00, D14, D15, C20 16 Tốt nghiệp THPT
7 Đại Học Dân Lập Văn Lang 7229030 D01, C00, D14, D66 16 Tốt nghiệp THPT
8 Đại Học Văn Hiến 7229030 D01, C00, D14, D15 16.3 Tốt nghiệp THPT
9 Đại Học Đà Lạt 7229030 C00, D14, D15, C20, XDHB 18 Học bạ
10 Đại Học Quy Nhơn 7229030 C00, D14, D15, C19, XDHB 18 Học bạ

Tin tức mới nhất