Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 15, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Văn học năm 2021

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7229030 D01, C00, C04, C15 14
2 Đại Học Tây Đô 7229040 C00, D14, D15, C04 15
3 Đại Học Tây Nguyên 7229030 C00, C19, C20 15 Điểm thi TN THPT
4 Đại học Khánh Hòa 7229030 D01, C00, C19, C20 15 Điểm thi TN THPT (chuyên ngành văn học - báo chí truyền thông)
5 Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên 7229030 D01, C00, D84, C14 15 Điểm thi TN THPT
6 Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế 7229030 D01, C00, D14, C19 15 Điểm thi TN THPT
7 Đại Học Quy Nhơn 7229030 C00, D14, D15, C19 15 Điểm thi TN THPT
8 Đại học Tân Trào 7229030 D01, C00, C19, C20 15
9 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng 7229030 C00, D15, D66, C14 15.5 VA >=6.5; TTNV <=1
Điểm thi TN THPT
10 Đại Học Dân Lập Văn Lang 7229030 D01, C00, D14, D66 16 Văn học ứng dụng
Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất