Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | September 30, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Văn học năm 2022

Đánh giá
 
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Bình Dương 7229030 A01, A09, C00, D01 0
2 Đại Học Hải Phòng 7229030 D01, C00, D14, D15 14 điểm thi TN THPT
3 Đại Học Tây Đô 7229040 C00, D14, D15, C04 15 TN THPT
4 Đại Học Tây Nguyên 7229030 C00, C19, C20 15 Điểm thi TN THPT
5 Đại Học Đà Lạt 7229030 DGNL 15
6 Đại học Khánh Hòa 7229030 D01, C00, C19, C20 15 VĂN HÓA - TRUYỀN THÔNG TN THPT
7 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7229030 D01, C00, C04, C15 15 Điểm thi TN THPT
8 Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên 7229030 D01, C00, C14, D84 15 Điểm thi TN THPT
9 Đại Học Quy Nhơn 7229030 C00, D14, D15, C19 15 Điểm thi TN THPT
10 Đại Học Hạ Long 7229030 D01, C00, D15, C04 15 Điểm thi TN THPT (chuyên ngành Văn báo chí truyền thông)

Tin tức mới nhất