Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 22, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Hệ thống thông tin năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) 7480104 A00, A01, D01, D16 15 Tốt nghiệp THPT
2 Đại Học Lâm Nghiệp (Cơ sở 2) - Phân hiệu Đồng Nai 7480104 A00, A01, D01, C15 15 Công nghệ thông tin; Tốt nghiệp THPT
3 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế 7480104 A00, A01, D01, D90 15 Tốt nghiệp THPT
4 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế 7480104 DGNLSPHN, DGNLSPHCM 15
5 Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 7480104 DGTD 16.51 Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội
6 Đại Học Lâm Nghiệp (Cơ sở 2) - Phân hiệu Đồng Nai 7480104 A00, A01, D01, C15, XDHB 18 học bạ
7 Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) 7480104 A00, A01, D01, A16, XDHB 18 Học bạ; Công nghệ thông tin
8 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế 7480104 A00, A01, D01, D90, XDHB 18 Xét học bạ
9 Đại Học Dân Lập Văn Lang 7480104 A00, A01, D07, D10, XDHB 18 Xét học bạ
10 Đại Học Thăng Long 7480104 DGNLQGHN 18.85 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội

Tin tức mới nhất