Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | April 11, 2024

Scroll to top

Top

Khối DGTD điểm chuẩn các ngành và trường khối DGTD

ĐGTD (Đánh giá tư duy) là kỳ thi riêng của ĐH Bách khoa Hà Nội. Thí sinh tham dự kỳ thi sẽ làm bài thi gồm các phần: Toán, Đọc hiểu, Tư chọn (Khoa học Tự nhiên hoặc tiếng Anh)
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử DGTD 15.12 Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội
2 Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô DGTD 15.15 Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội
3 Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 7480101 Khoa học máy tính DGTD 15.16 Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội
4 Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa DGTD 15.16 Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội
5 Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 7510209 Robot và trí tuệ nhân tạo DGTD 15.2 Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội
6 Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 7480201 Công nghệ thông tin DGTD 15.43 Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội
7 Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 75103021 Công nghệ kỹ thuật điện tử DGTD 15.54 CN: Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh; Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội
8 Đại Học Hà Nội Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD 15.77 Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
9 Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 7480103 Kỹ thuật phần mềm DGTD 15.77 Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội
10 Đại Học Hà Nội Tài chính - Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD 15.82 Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

Tin tức mới nhất