Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 18, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Địa chất học năm 2021

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Mỏ Địa Chất 7440201 A00, A01, A06, A04 15 Điểm thi TN THPT
2 ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM 7440201 A00, B00, A01, A02 15 Điểm môn toán nhân hệ số 2
Điểm thi TN THPT
3 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội QHT18 A00, B00, A01, D07 18 Điểm thi TN THPT
4 Đại Học Mỏ Địa Chất 7440201 A00, A01, A06, A04, XDHB 18 Học bạ
Tiêu chí phụ: 5.0
5 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội QHT18 DGNLQGHN 80
6 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM 7440201 DGNL 610

Tin tức mới nhất